opc_loader

 

Bits2Atoms Cadeaubonvoorwaarden

 

In aanvulling op onze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn deze Cadeaubonvoorwaarden van toepassing op door Bits2Atoms uitgegeven Cadeaubonnen. Door gebruik te maken van een Bits2Atoms Cadeaubon of Cadeaukaart aanvaardt u deze Cadeaubonvoorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Bits2Atoms uitgegeven Cadeaubonnen en -kaarten (zowel in digitale als gedrukte versie), hierna gezamenlijk: “Cadeaubon(nen)” genoemd, die worden verkocht door Bits2Atoms en door Bits2Atoms aangewezen derde partijen.
 2. Iedere Cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode, een tekstcode of een combinatie hiervan zijn. Iedere Cadeaubon wordt slechts één maal verstrekt. U dient de Cadeaubon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik van de code door onbevoegde derden) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele Cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Bits2Atoms te worden verstrekt. Bits2Atoms behoudt zich het recht voor om een Cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele Cadeaubon (in geval van een digitale cadeaubon, de e-mail die door Bits2Atoms of een aangewezen derde partij aan u is verzonden en waarin de code is opgenomen) én om, in geval van oneigenlijk gebruik, alsnog betaling in geld te verlangen. Indien een Cadeaubon bij een derde partij is gekocht, dient u de kassabon of de aankoop-/bevestigingsmail zorgvuldig te bewaren en op verzoek aan Bits2Atoms te overleggen.
 3. Om een Cadeaubon te gebruiken dient u de door u geselecteerde producten in het "winkelwagentje" te plaatsen. Tijdens het betaalproces vult u vervolgens bij “actie- of couponcode” de exacte code in.
 4. De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u op de Cadeaubon of in de uiting (e-mail) waarin de code is opgenomen. Iedere Cadeaubon is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de Cadeaubon niet meer worden gebruikt.
 5. Cadeaubonnen uitgegeven door Bits2Atoms en / of door aangewezen derde partijen zijn uitsluitend inwisselbaar voor aankopen via www.bits2atoms.nl.
 6. De Cadeaubon kan ook gebruikt worden voor de 3D-print- en 3D-scanservice van Bits2Atoms.
 7. Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.
 8. Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.
 9. De Cadeaubonnen zijn 1-malig te gebruiken. De restwaarde kan niet worden gebruikt voor een volgende aankoop.
 10. Via Bits2Atoms.nl kan één Cadeaubon per bestelling verzilverd worden. Wilt u meer bonnen gebruiken, neem dan contact op met Bits2Atoms.nl. U kunt aangeleverde Cadeaubonnen dan omruilen voor een nieuwe Cadeaubon met de totale waarde van de aangeleverde bonnen. De codes van de aangeleverde bonnen kunnen niet meer gebruikt worden.
 11. Indien het totaalbedrag van de aankoop hoger is dan de waarde van de gebruikte Cadeaubon, dient het verschil betaald te worden met één van de overige beschikbare online betaalmethoden.
 12. In geval Bits2Atoms op basis van de Algemene Voorwaarden overgaat tot restitutie van (een deel van) de factuurwaarde, zal wanneer dit bedrag hoger is dan de gebruikt Cadeaubon, restitutie zoveel mogelijk plaatsvinden door het verstekken van een nieuwe Cadeaubon ter waarde van het factuurbedrag. In geval van betaling uitsluitend door een Cadeaubon zal in deze gevallen restitutie plaatsvinden door het verstrekken van een Cadeaubon.
 13. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
 14. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Cadeaubonnen wordt ontzegd.
 15. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en / of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
 16. Deze Cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan om de Cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een Cadeaubon te raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen Cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde Cadeaubonvoorwaarden.
 17. Hebt u vragen over of opmerkingen over het gebruik van de Cadeaubonnen of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met onze klantenservice via het contactformulier. Bits2Atoms zal uw e-mail dan zo spoedig mogelijk behandelen.